Poutník – léto 2024

Poutník – léto 2024

Poutník – léto 2024

 

     V čase, kdy se vám toto vydání Poutníka dostalo do rukou, se nám prázdniny buď kvapem blíží, nebo už tu jsou v plné své kráse. Ovšem, než se budete zcela oddávat letním radovánkám, rádi bychom vám přiblížili dění v naší základní škole během posledních školních měsíců.

V dubnu nastal velmi očekávaný den pro všechny předškoláky a jejich rodiče, konal se totiž zápis dětí do 1. třídy. Naši budoucí prvňáčci zavítali do školy, kde se jich nejprve ochotně ujali žáci 8. střídy, jejich budoucí patroni, kteří si pro ně připravili hravá stanoviště, aby jim tak ukrátili čekání na samotný zápis plný úkolů u paní učitelek. Do budoucí 1. třídy bylo přijato 12 šikovných předškoláků, na které se těšíme a přejeme jim krásné prázdniny plné očekávání                     a velkého těšení se na začátek školní docházky.

Tak jako během předchozích měsíců, se i v posledních měsících školní docházky konaly preventivní programy zaměřené jak na vzájemné vztahy mezi žáky, tak také mezi nimi a jejich učiteli, o které se postarali odborníci z Hodiny H.  Ve spolupráci s Hodinou H si také naši žáci užili několika návštěv rodilé mluvčí z Kanady, se kterou si mohli během konverzací upevňovat a zdokonalovat angličtinu. Žáci se také hojně účastnili vědomostních akcí, jako jsou olympiády z anglického jazyka, zeměpisu, přírodopisu, matematiky a českého jazyka. Svými vědomostmi tak měli možnost potvrdit dobrou přípravu a skvěle reprezentovat naši školu. Všem žákům gratulujeme, jelikož se umístili se na prvních příčkách, jak na okresní úrovni, tak také v mnohem větší konkurenci na úrovni krajské. Nesmíme zapomenout ani na sportovní akce, především na turnaj ve fotbale McDonald’s Cup, atletickou olympiádu konanou na pelhřimovském sportovním areálu, nebo již téměř tradiční T-Mobile olympijský běh. Všichni žáci svým odhodláním a sportovním nadšením skvěle reprezentovali naši školu.

     Velmi oblíbeným zpestřením školní docházky byly i návštěvy Městské knihovny Pelhřimov, kde si pro žáky knihovníci vždy připravili velmi zajímavé programy spojené nejen s knížkami. Namátkou můžeme zmínit program Kniholap pro nejmladší žáky, zaměřený na důležitost čtení v každém věku, dále programy zaměřené na problematiku šikany, nebo na období pravěku. Zajímavý zážitek měli i žáci z návštěvy únikové hry v Jihlavě, kde si za pomoci indicií, logických hádanek a vzájemné spolupráce vyzkoušeli vyřešit úkoly a uniknout tak z uzavřené místnosti. Nemůžeme opomenout ani velmi oblíbený projektový Den Země, při kterém si žáci připomněli, jak správně třídit odpad, jak je důležité starat se o planetu Zemi, nebo jak důležité jsou pro nás včely.

     Pravidelnou akcí byla i návštěva dopravního hřiště v Pelhřimově, kde žáci navázali na předchozí program konaný na podzim. Obdobný den dopravní výchovy se konal i na naší škole, jako již pravidelně pod vedením žáků 9. třídy a jejich učitelů, kde si ostatní žáci zopakovali pravidla silničního provozu, dopravní značky, zdravovědu  a jízdu zručnosti.

     V měsíci květnu byl nacvičen program na Den matek, kdy si žáci pod vedením paní učitelek připravili nejen pro své maminky, ale i babičky a tetičky, písničky, básničky a taneční představení. Účast byla hojná a všichni ocenili snažení svých dětí velkým potleskem. V červnu se konal i Den otců, který se společně s mateřskou školou nesl ve sportovním duchu v podobě různých stanovišť. Velmi zajímavou akcí byla i ukázka dravců, se kterými se žáci mohli seznámit, dozvědět se o nich mnoho informací a také si je prohlédnout během letu nad školním hřištěm. Na den dětí naše žáky navštívil Doctor Dancer se svým tanečním programem, kde se naučili různé choreografie a taneční sestavy. Na začátku června se také uskutečnila další návštěva našich žáků u klientů Domova Jeřabina, kde společně strávili krásné, již téměř letní, dopoledne. A jak se blíží konec školního roku, tak žáky 1. třídy navštívil pan král. Ten si žáky poslechl, jak krásně čtou a na závěr návštěvy žáky pasoval na čtenáře.

     Není žádným překvapením, že nejoblíbenějšími a nejočekávanějšími akcemi v závěru školního roku jsou třídní výlety. Žáci 1. a 2. třídy jeli na hrad Roštejn, kde na ně čekalo několik představení v duchu hradních slavností. 3. třída jela do ZOO Jihlava na program v centru Pod povrchem. Žáci 4. – 7. třídy navštívili Jump arénu Tábor, kde si vyzkoušeli nepřeberné množství trampolín. 8. třída vyrazila poznávat krásy naší matky měst a žáci 9. třídy během svého posledního školního výletu na základní škole sjížděli řeku Sázavu.

     A máme tu poslední týden školního roku 2023/2024. Určitě si ještě někteří z vás pamatují, jak jste velmi precizně restaurovali učebnice poničené uplynulým školním rokem, nebo jak jste si domů odnášeli stohy výkresů z hodin výtvarné výchovy, na kterých jste již ani nerozpoznali původní záměry autorů. Nebo jak jste se těšili na nové učebnice, které byly mnohdy velmi originálně vylepšeny vašimi staršími spolužáky, a nemohli jste se dočkat posledního dne školního roku, kdy jste ve svátečním oblečení, s deskami a květinou v ruce, nedočkavě očekávali, až paní učitelka vyvolá vaše jméno a vy si budete moci přijít s pocitem zadostiučinění pro vysvědčení. Jediní žáci 9. třídy mají tento poslední okamžik před začátkem prázdnin již za sebou, jelikož si pro vysvědčení a poslechnutí posledního zvonění došli již ve čtvrtek na úřad městyse. Věříme, že se všichni žáci 9. třídy již zapsali na své vysněné školy,              a tímto jim přejeme mnoho úspěchů v jejich další vzdělávací a životní dráze. Rovněž věříme, že si léta strávená na naší základní škole užili a budou na ně i s odstupem času stále v hezkém vzpomínat.

     Na závěr bychom rádi poděkovali všem pracovníkům školy a obce za dobře odvedenou práci, bez které by samotná výuka a ani provoz školy nebyl možný. A samozřejmě děkujeme                i všem našim žákům a všem přejeme krásné prázdniny plné letní pohody a zaslouženého odpočinku.

 

                                                                                        Za kolektiv pracovníků základní školy

                                                                                                           Ivana Vlasáková


 

loader Načítám...

Nejnovější album

Fond Vysočiny