Informace o škole

Základní škola Nový Rychnov je úplná škola s devíti postupovými ročníky. Nachází se v malebném prostředí pod vrchem Křemešník. Škola má všechny dispozice pro výuku ve venkovském poklidném prostředí s využitím moderních technologických prvků. Cílem školy je, aby žáci dostávali kvalitní a kvalifikované vzdělávání a aby se cítili bezpečně a spokojeně.

P - pohodové školní prostředí
R - rozvoj osobnosti žáka
I - informace, integrace
M - možnosti všestranného rozvoje
A - aktivní zapojení do veřejného dění,  komunikace s veřejností

Charakteristika ŠVP

Ať je léto, nebo zima, v naší škole je to prima.

ŠVP s motivačním názvem PRIMA ŠKOLA je orientován na žáka, respektuje jeho individuální potřeby, a to zejména v souvislosti se školním klimatem. Vytváří všem ve škole zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje jejich možnosti. A připravuje každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život.

Nabídky a priority školy

 • vzdělávání a výchova podporující osobnostní rozvoj žáků, individuální přístup, podpora nadaných a talentovaných žáků
 • zajištěna péče žákům s poruchami učení
 • individuální příprava žáků na přijímací zkoušky SŠ
 • nabídka aktivit a kroužků
 • sportovní aktivity, soutěže, turnaje, lyžařský a plavecký výcvik, bruslení, …
 • výuka hry na hudební nástroje přímo ve škole ve spolupráci s HLŠ
 • dobré sociální klima tříd, ochrana žáků před patologickými jevy
 • výchovný poradce a metodik školní prevence ve škole
 • spolupráce s poradenskými zařízeními
 • školní družina pro naše žáky
 • vstřícná spolupráce se zřizovatelem, podpora tělesné aktivity žáků, materiální a finanční zabezpečení, otevřená komunikace
 • pravidelné akce pro veřejnost

V rámci školy a školní družiny jsou realizovány projekty

 • 72 hodin
 • Noc s Andersenem
 • Zdravá 5
 • Celé Česko čte dětem
 • Čtení pomáhá
 • Světová škola – Fair Trade snídaně
 • Den Země 
 • Pan Popela, EKO KOM
 • T-Mobile olympijský běh
 • Projekt Krokus
 • DM – Veselé zoubky
 • Olympijský víceboj
 • akce DDM Pelhřimov
 • Bezpečně na internetu
 • pořádání různých turnajů, her a kvízů

Provozní doba školy

 • Po – Pá: 6:15 – 16:00

Provozní doba školní družiny

 • Po – Pá: 6:15 – 7:30
  11:05 – 16:00

Vyučovací doba na naší škole

 1. 7:30 – 8:15
  svačinová přestávka
 2. 8:30 – 9:15
 3. 9:25 – 10:10
 4. 10:20 – 11:05
 5. 11:10 – 11:55
 6. 12:00 – 12:45
 7. 12:50 – 13:35
 8. 13:40 – 14:25
 9. 14:30 – 15:15